สัมมนา

หากสนใจรับทราบความคืบหน้าของสัมมนาภายในงาน COSMEX สามารถลงทะเบียนล่วงหน้าเพื่อชมงาน และรับข่าวสารจาก eNewsletter หรือติดตามความเคลื่อนไหวผ่านทางเฟซบุ๊คที่ www.facebook.com/cosmexpage

CODE : CMX01


วันอังคารที่ 31 ตุลาคม 2560
เวลา 13.30 – 15.30 น.
ห้องประชุม SILK 1-2 ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค (BITEC)

เสวนา : “แนวโน้มสีต่ออุตสาหกรรมเครื่องสำอางและความงามในอาเซียน”

อ. ดร. ไพโรจน์ พิทยเมธี
อาจารย์ประจำ คณะมัณฑนศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
ผู้เชี่ยวชาญด้านสีไทยโทน

ผศ. ดร. สุรพงษ์ เลิศสิทธิชัย*
ผู้อำนวยการศูนย์เศรษฐกิจสร้างสรรค์ มหาวิทยาลัยมหิดล
ผู้จัดทำสารานุกรมและตารางสีอาเซียน เจ้าแรกในอาเซียน

อ. ธนวัฒน์ เรืองเทพรัชต์
ผู้อำนวยการ สถาบันวิจัยแฟชั่นแห่งประเทศไทย (inFASH)
คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ

ผู้เชี่ยวชาญและนักวิจัยเรื่อง Color Trends

สัมมนาบรรยายภาษาไทย
CODE : CMX03


วันพุธที่ 1 พฤศจิกายน 2560
เวลา 13.30 – 15.30 น.
ห้องประชุม SILK 1-2 ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค (BITEC)

บรรยายพิเศษ : “บรรจุภัณฑ์ไทยกับอุตสำหกรรมควำมงำมในอนำคต”

อาจารย์ มยุรี ภาคลำเจียก
ที่ปรึกษา
สถาบันพลาสติกและสมาคมการบรรจุภัณฑ์ไทย

เสวนา : “4 กลยุทธ์ปลุกแบรนด์ดัง ขับเคลื่อนธุรกิจให้เปี่ยมพลังด้วยบรรจุภัณฑ์ไทย”

ผู้แทนจาก U-Star *

ผู้แทนจาก Brand Thai *

คุณกิตติพนธ์ นามพิชญ์ธนสิน
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
บริษัท คิสออฟบิวตี้ จำกัด

สัมมนาบรรยายภาษาไทย

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาติดต่อ

+66 2686 7222
+66 2 686 7266
contactcenter@reedtradex.co.th

Website Supporter

Latest eNewsletter

หมายเหตุ

COSMEX” เป็นงานสำหรับการเจรจาธุรกิจ ผู้เข้าชมงานต้องแต่งกายสุภาพ สวมกางเกงขายาว หรือกระโปรง และรองเท้าหุ้มส้นเท่านั้น ไม่อนุญาตเยาวชนอายุต่ำกว่า 15 ปีให้เข้าชมงาน ผู้จัดงานสงวนสิทธิ์ในการปฏิเสธให้ผู้หนึ่งผู้ใดเข้าชมงานได้ โดยไม่ต้องแจ้งเหตุผล

ติดต่อเรา


สำหรับสำรองพื้นที่
P: (+66) 2686 7299
E: cosmex@reedtradex.co.th

สำหรับผู้ชมงาน
P: (+66) 2686 7222
E: contactcenter@reedtradex.co.th