ติดต่อเรา

สำหรับผู้เข้าชมงาน

กรุณาติดต่อ Reed Tradex Contact Center:
P: (+66) 2686 7222
F: (+66) 2686 7266
E: contactcenter@reedtradex.co.th

สำรองพื้นที่แสดงสินค้า

กรุณาติดต่อ:
P: (+66) 2686 7299
F: (+66) 2686 7288
E: cosmex@reedtradex.co.th

สำหรับสื่อมวลชน

กรุณาติดต่อ:
คุณธัญธิตา อินทร์แมน
P: (+66) 2686 7220
E: thanthita.inma@reedtradex.co.th

Website Supporter

Latest eNewsletter

หมายเหตุ

COSMEX” เป็นงานสำหรับการเจรจาธุรกิจ ผู้เข้าชมงานต้องแต่งกายสุภาพ สวมกางเกงขายาว หรือกระโปรง และรองเท้าหุ้มส้นเท่านั้น ไม่อนุญาตเยาวชนอายุต่ำกว่า 15 ปีให้เข้าชมงาน ผู้จัดงานสงวนสิทธิ์ในการปฏิเสธให้ผู้หนึ่งผู้ใดเข้าชมงานได้ โดยไม่ต้องแจ้งเหตุผล

ติดต่อเรา


สำหรับสำรองพื้นที่
P: (+66) 2686 7299
E: cosmex@reedtradex.co.th

สำหรับผู้ชมงาน
P: (+66) 2686 7222
E: contactcenter@reedtradex.co.th