งานแสดงเทคโนโลยีด้านการผลิต การบรรจุภัณฑ์ และบริการด้าน ODM/OEM เพื่ออุตสาหกรรมเครื่องสำอาง ผลิตภัณฑ์ดูแลสุขภาพส่วนบุคคล และผลิตภัณฑ์อาหารเสริม งานเดียวในอาเซียน

Website Supporterหลายคนอยากเป็นเจ้าของธุรกิจแบรนด์อาหารเสริม แต่ไม่รู้จะเริ่มต้นอย่างไร Prema Care International หนึ่งในผู้แสดงสินค้าในงาน คอสเม็กซ์ มาบอก 10 ขั้นตอนการสร้างแบรนด์ ตั้งแต่การมีสินค้าและตลาดในใจก่อน ตามด้วยการเลือกและปรึกษากับบริษัทที่รับผลิตหรือ OEM/ODM จะใช้สูตรมาตรฐานของบริษัทหรือพัฒนาสูตรขึ้นมาใหม่ก็ได้ อ่านทั้ง 10 ขั้นตอนได้โดยคลิกที่นี่

“แนวโน้มสีต่ออุตสาหกรรมเครื่องสำอางและความงามในอาเซียน”

อ. ดร. ไพโรจน์ พิทยเมธี
อาจารย์ประจำ คณะมัณฑนศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
ผู้เชี่ยวชาญด้านสีไทยโทน

ผศ. ดร. สุรพงษ์ เลิศสิทธิชัย*
ผู้อำนวยการศูนย์เศรษฐกิจสร้างสรรค์ มหาวิทยาลัยมหิดล
ผู้จัดทำสารานุกรมและตารางสีอาเซียน เจ้าแรกในอาเซียน

อ. ธนวัฒน์ เรืองเทพรัชต์
ผู้อำนวยการ สถาบันวิจัยแฟชั่นแห่งประเทศไทย (inFASH)
คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ

ผู้เชี่ยวชาญและนักวิจัยเรื่อง Color Trends

We use the class nav-pills instead of nav-tabs which automatically creates a background color for the tab

“4 กลยุทธ์ปลุกแบรนด์ดัง ขับเคลื่อนธุรกิจให้เปี่ยมพลังด้วยบรรจุภัณฑ์ไทย”

อาจารย์ มยุรี ภาคลำเจียก
ที่ปรึกษา
สถาบันพลาสติกและสมาคมการบรรจุภัณฑ์ไทย

We use css to change the background color of the content to be equal to the tab

Video

Newsletter #1

Latest eNewsletter

Post Show

หมายเหตุ

COSMEX” เป็นงานสำหรับการเจรจาธุรกิจ ผู้เข้าชมงานต้องแต่งกายสุภาพ สวมกางเกงขายาว หรือกระโปรง และรองเท้าหุ้มส้นเท่านั้น ไม่อนุญาตเยาวชนอายุต่ำกว่า 15 ปีให้เข้าชมงาน ผู้จัดงานสงวนสิทธิ์ในการปฏิเสธให้ผู้หนึ่งผู้ใดเข้าชมงานได้ โดยไม่ต้องแจ้งเหตุผล