งานแสดงเทคโนโลยีด้านการผลิต การบรรจุภัณฑ์ และบริการด้าน ODM/OEM เพื่ออุตสาหกรรมเครื่องสำอาง ผลิตภัณฑ์ดูแลสุขภาพส่วนบุคคล และผลิตภัณฑ์อาหารเสริม งานเดียวในอาเซียน

Website Supporterหลายคนอยากเป็นเจ้าของธุรกิจแบรนด์อาหารเสริม แต่ไม่รู้จะเริ่มต้นอย่างไร Prema Care International หนึ่งในผู้แสดงสินค้าในงาน คอสเม็กซ์ มาบอก 10 ขั้นตอนการสร้างแบรนด์ ตั้งแต่การมีสินค้าและตลาดในใจก่อน ตามด้วยการเลือกและปรึกษากับบริษัทที่รับผลิตหรือ OEM/ODM จะใช้สูตรมาตรฐานของบริษัทหรือพัฒนาสูตรขึ้นมาใหม่ก็ได้ อ่านทั้ง 10 ขั้นตอนได้โดยคลิกที่นี่

“แนวโน้มสีต่ออุตสาหกรรมเครื่องสำอางและความงามในอาเซียน”

อ. ดร. ไพโรจน์ พิทยเมธี
อาจารย์ประจำ คณะมัณฑนศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
ผู้เชี่ยวชาญด้านสีไทยโทน

ผศ. ดร. สุรพงษ์ เลิศสิทธิชัย*
ผู้อำนวยการศูนย์เศรษฐกิจสร้างสรรค์ มหาวิทยาลัยมหิดล
ผู้จัดทำสารานุกรมและตารางสีอาเซียน เจ้าแรกในอาเซียน

อ. ธนวัฒน์ เรืองเทพรัชต์
ผู้อำนวยการ สถาบันวิจัยแฟชั่นแห่งประเทศไทย (inFASH)
คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ

ผู้เชี่ยวชาญและนักวิจัยเรื่อง Color Trends

คุณชัญญาพัชญ์ ณัฐจีราวัฒน์
กรรมการผู้จัดการ
Mille (Thailand) and The History of Whoo

“คอสเมติกไทยดาวรุ่ง มุ่งตลาดโลก”

คุณเกศมณี เลิศกิจจา
กรรมการผู้จัดการ
บริษัท Advance Cosmetic จำกัด

คุณธนัชพันธ์ มโนสิทธิศักดิ์
ผู้จัดการธุรกิจ
บริษัท บางกอกโบทานิกา จำกัด

ดร. ธงชัย กูบโคกกรวด
นักวิจัย
ศูนย์นาโนเทคโนโลยีแห่งชาติ สวทช.

ดร. ธวิน เอี่ยมปรีดี
นักวิจัย
ศูนย์นาโนเทคโนโลยีแห่งชาติ สวทช.

“4 กลยุทธ์ปลุกแบรนด์ดัง ขับเคลื่อนธุรกิจให้เปี่ยมพลังด้วยบรรจุภัณฑ์ไทย”

อาจารย์ มยุรี ภาคลำเจียก
ที่ปรึกษา
สถาบันพลาสติกและสมาคมการบรรจุภัณฑ์ไทย

Family Business Forum : “Change in Family Business”

ผศ. ดร. เอกชัย อภิศักดิ์กุล
คณบดีคณะวิทยพัฒน์ และผู้อานวยการศูนย์ศึกษาธุรกิจครอบครัว มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

การทำธุรกิจเครื่องสำอางแบบโอดีเอ็ม (ODM)

นพ. ธาดา เปี่ยมพงศ์สานต์

ดร. พรรณวิภา กฤษดาพงษ์

Video

Radio Spot

Invitation Flyer

Newsletter #2

Latest eNewsletter

Post Show

หมายเหตุ

COSMEX” เป็นงานสำหรับการเจรจาธุรกิจ ผู้เข้าชมงานต้องแต่งกายสุภาพ สวมกางเกงขายาว หรือกระโปรง และรองเท้าหุ้มส้นเท่านั้น ไม่อนุญาตเยาวชนอายุต่ำกว่า 15 ปีให้เข้าชมงาน ผู้จัดงานสงวนสิทธิ์ในการปฏิเสธให้ผู้หนึ่งผู้ใดเข้าชมงานได้ โดยไม่ต้องแจ้งเหตุผล