ASEAN’s Cosmetics & Dietary Supplement Manufacturing Event
5 - 7 พฤศจิกายน 2567

สัมมนา

ปลดรหัสความรู้ใหม่ในธุรกิจความงามที่เปิดกว้าง

ข้อมูลคือเครื่องมือที่ทรงประสิทธิภาพที่สุดในการดำเนินธุรกิจ COSMEX จึงมุ่งมั่นที่จะนำเสนอข้อมูลและองค์ความรู้ที่ทันสมัย สดใหม่ และมาจากผู้เชี่ยวชาญตัวจริงหรือนักธุรกิจที่ประสบความสำเร็จในเวทีสัมมนาของเรา มาร่วมเรียนรู้แนวโน้มอุตสาหกรรม แบ่งปันไอเดียกับเพื่อนร่วมวงการ และนำไปประยุกต์ใช้เพื่อเพิ่มมูลค่าธุรกิจของคุณอย่างไร้ขีดจำกัด

หมายเหตุ!

“COSMEX” เป็นงานสำหรับการเจรจาธุรกิจ ผู้เข้าชมงานต้องแต่งกายสุภาพ สวมกางเกงขายาว หรือกระโปรง และรองเท้าหุ้มส้นเท่านั้น ไม่อนุญาตเยาวชนอายุต่ำกว่า 15 ปีให้เข้าชมงาน ผู้จัดงานสงวนสิทธิ์ในการปฏิเสธให้ผู้หนึ่งผู้ใดเข้าชมงานได้ โดยไม่ต้องแจ้งเหตุผล