ผู้ชมงาน

ส่งเสริมคุณค่าความงามที่ไร้ขอบเขต ยกระดับแบรนด์ของคุณสู่มาตรฐานใหม่

เพิ่มชีวิตชีวาให้แบรนด์ของคุณ และเสริมคุณค่าแก่ผลิตภัณฑ์เพื่อดึงดูดผู้ซื้อรายใหม่ ผ่านการส่งเสริมความตระหนักในคุณค่าแห่งความงามที่แตกต่างหลากหลายไร้ขอบเขต ไม่ว่าจะเป็นสีผิว วัย หรือเพศ ที่งาน COSMEX 2023 - เวทีนำเสนอเทคโนโลยีการผลิตครบวงจรสำหรับอุตสาหกรรมเครื่องสำอาง อาหารเสริม ตลอดจน
บรรจุภัณฑ์สำหรับแบรนด์ความงามและสุขภาพ พร้อมกันนี้ ยังมีการจัดสัมมนาโดยวิทยากรที่เปี่ยมประสบการณ์อย่างกว้างขวาง เพื่อให้คุณสามารถพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่ตอบโจทย์ผู้ใช้ยุคใหม่และยกระดับแบรนด์ของคุณสู่มาตรฐานใหม่ 

Plan Your Visit

Direction to BITEC

Official Hotel

VISA Info

About Thailand

หมายเหตุ!

“COSMEX” เป็นงานสำหรับการเจรจาธุรกิจ ผู้เข้าชมงานต้องแต่งกายสุภาพ สวมกางเกงขายาว หรือกระโปรง และรองเท้าหุ้มส้นเท่านั้น ไม่อนุญาตเยาวชนอายุต่ำกว่า 15 ปีให้เข้าชมงาน ผู้จัดงานสงวนสิทธิ์ในการปฏิเสธให้ผู้หนึ่งผู้ใดเข้าชมงานได้ โดยไม่ต้องแจ้งเหตุผล