ASEAN’s Cosmetics & Dietary Supplement Manufacturing Event
5 - 7 พฤศจิกายน 2567

ข่าวและสื่อ

ยินดีต้อนรับสมาชิกสื่อมวลชนทุกท่านเข้าสู่เว็บไซต์ของงาน “COSMEX” นี่เป็นศูนย์รวมแหล่งข้อมูลที่เกี่ยวกับงาน ซึ่งท่านสามารถดาวน์โหลดไปใช้ประกอบการเขียนข่าวหรือเพื่อประชาสัมพันธ์


eNewsletter 2024

eNewsletter #1

eNewsletter #2

eNewsletter #3

eNewsletter #4

eNewsletter #5

บทสัมภาษณ์พิเศษ

999 แลบบอราทอรี่ส์

เหรียญไทย อินเตอร์พลาส

ไอไบโอ 


COSMEX 2023

e-Show Daily


e-Show Daily 1

e-Show Daily 2

e-Show Daily 3eNewsletter 2023


eNewsletter #1

eNewsletter #2

eNewsletter #3

eNewsletter #4

eNewsletter #5

eNewsletter #6

eNewsletter #7

eNewsletter #8

eNewsletter #9

eNewsletter #10

eNewsletter #11

eNewsletter #12

eNewsletter #13

eNewsletter #14

eNewsletter #15

Download

ขอขอบพระคุณสื่อมวลชนที่ให้การสนับสนุนในการเผยแพร่ข่าวสารเกี่ยวกับงานนี้ ท่านสามารถดาวน์โหลดโลโก้ด้านล่างเพื่อใช้ประกอบการตีพิมพ์บทความในสื่อสิ่งพิมพ์หรือบนเว็บไซต์ ทั้งนี้ บริษัท รี้ด เทรดเด็กซ์เป็นเจ้าของลิขสิทธิ์โลโก้เหล่านี้โดยชอบด้วยกฎหมาย และอนุญาตให้นำไปใช้ในการนำเสนอข่าวเกี่ยวกับงานที่จัดโดยบริษัทฯ เท่านั้น

หมายเหตุ!

“COSMEX” เป็นงานสำหรับการเจรจาธุรกิจ ผู้เข้าชมงานต้องแต่งกายสุภาพ สวมกางเกงขายาว หรือกระโปรง และรองเท้าหุ้มส้นเท่านั้น ไม่อนุญาตเยาวชนอายุต่ำกว่า 15 ปีให้เข้าชมงาน ผู้จัดงานสงวนสิทธิ์ในการปฏิเสธให้ผู้หนึ่งผู้ใดเข้าชมงานได้ โดยไม่ต้องแจ้งเหตุผล